ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 17 วิทยาลัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 3 เมกะวัตต์
Fri, 09/25/2018 - 10:24  |  ดวงพร ง่วนสน 


           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ณ อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานครฯ  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 17 วิทยาลัย โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศตามนโยบาย โดยมีเข้าร่วมพิธีลงนาม

          (1) จากหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน) ประกอบด้วยนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายรุจ เหรา บัตย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการเงิน นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและบริการ นางสาวเนตรนารา อุ่นใจ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร และท่านผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง 

          (2) จากหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CERE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          (3) จากหน่วยงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดหรือผู้แทนฯ และ

          (4) จากหน่วยงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วยนายสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดหรือผู้แทนฯ 

          ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

           

          พื้นที่ดำเนินการโครงการประกอบด้วย

            -อาคารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 1, วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2, วิทยาลัยเทคนิคตรัง, วิทยาลัยการอาชีพตรัง, วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และวิทยาลัยเทคนิคระนอง
            -อาคารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคสตูล, วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
            นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล เดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันนอกเหนือจากการรับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการแล้ว กฟน. ยังได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ สำหรับการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานของหน่วยธุรกิจบริการระบบไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งให้บริการหลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษาการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าใต้ดิน การบำรุงรักษาระบบ บริการด้านวิศวกรรม ระบบอาคาร บริการด้านธุรกิจพลังงาน โดยในครั้งนี้ได้มีการลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 17 วิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการและสถานศึกษา ให้ กฟน. ดำเนินการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

             โดยที่ผ่านมา กฟน. ได้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ให้แก่หน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง เช่น กรมบัญชีกลาง และที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานราชการที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังคา (Solar Rooftop) ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop จำนวน 7,375 แผงหรือ 14,442 ตารางเมตร และผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 2.20 เมกะวัตต์ สำหรับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288 ได้ทุกวันและเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.mea.or.th/content/detail/87/4013

https://www.voicetv.co.th/read/Hko4x0ZtX

https://www.thairath.co.th/content/1380036

http://www.naewna.com/business/365185

http://www.thansettakij.com/content/320142

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/47863

http://www.komchadluek.net/news/pr/344555

http://www.js100.com/en/site/post_share/view/61910

http://trs995.com/trs-news-detail.php?cid=3&id=3925

https://www.ryt9.com/s/iq03/2889054

http://www.thaidailymirror.com/index.php/politic/showcontent/115343.html

https://gnews.apps.go.th/news?news=27231

https://twitter.com/mea_news/status/1042341547386200064

https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2359133304113793/

 

2018-09-25_22_51_05.jpg
2018-09-25_23_21_18.jpg
2018-09-25_23_20_25.jpg
2018-09-25_22_55_15.jpg
2018-09-25_23_28_32.jpg
2018-09-25_23_29_30.jpg
2018-09-25_22_57_47.jpg
2018-09-25_23_18_26.jpg
2018-09-25_23_27_46.jpg

การสำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา

** ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งจริง อาจแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจฯ

การสำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา
การสำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศลพ)
Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency: CERE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8  โทรสาร 0-7520-4059

www.cere-rmutsv.com

E-mail: cere_rmutsv@yahoo.com
E-mail: pilaiwan5171@hotmail.com, ousa_sara@hotmail.com