ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 17 วิทยาลัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 3 เมกะวัตต์
Fri, 09/25/2018 - 10:24  |  ดวงพร ง่วนสน 


           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ณ อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานครฯ  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 17 วิทยาลัย โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศตามนโยบาย โดยมีเข้าร่วมพิธีลงนาม

          (1) จากหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน) ประกอบด้วยนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายรุจ เหรา บัตย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการเงิน นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและบริการ นางสาวเนตรนารา อุ่นใจ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร และท่านผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง 

          (2) จากหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CERE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          (3) จากหน่วยงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดหรือผู้แทนฯ และ

          (4) จากหน่วยงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วยนายสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดหรือผู้แทนฯ 

          ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

           

          พื้นที่ดำเนินการโครงการประกอบด้วย

            -อาคารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 1, วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2, วิทยาลัยเทคนิคตรัง, วิทยาลัยการอาชีพตรัง, วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และวิทยาลัยเทคนิคระนอง
            -อาคารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคสตูล, วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
            นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล เดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันนอกเหนือจากการรับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการแล้ว กฟน. ยังได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ สำหรับการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานของหน่วยธุรกิจบริการระบบไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งให้บริการหลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษาการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าใต้ดิน การบำรุงรักษาระบบ บริการด้านวิศวกรรม ระบบอาคาร บริการด้านธุรกิจพลังงาน โดยในครั้งนี้ได้มีการลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 17 วิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการและสถานศึกษา ให้ กฟน. ดำเนินการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

             โดยที่ผ่านมา กฟน. ได้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ให้แก่หน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง เช่น กรมบัญชีกลาง และที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานราชการที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังคา (Solar Rooftop) ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop จำนวน 7,375 แผงหรือ 14,442 ตารางเมตร และผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 2.20 เมกะวัตต์ สำหรับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288 ได้ทุกวันและเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.mea.or.th/content/detail/87/4013

https://www.voicetv.co.th/read/Hko4x0ZtX

https://www.thairath.co.th/content/1380036

http://www.naewna.com/business/365185

http://www.thansettakij.com/content/320142

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/47863

http://www.komchadluek.net/news/pr/344555

http://www.js100.com/en/site/post_share/view/61910

http://trs995.com/trs-news-detail.php?cid=3&id=3925

https://www.ryt9.com/s/iq03/2889054

http://www.thaidailymirror.com/index.php/politic/showcontent/115343.html

https://gnews.apps.go.th/news?news=27231

https://twitter.com/mea_news/status/1042341547386200064

https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2359133304113793/

 

พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
DSC_8063
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
พิธีลงนามติดตั้ง Solar Rooftop
2018-09-25_22_51_05.jpg
2018-09-25_23_21_18.jpg
2018-09-25_23_20_25.jpg
2018-09-25_22_55_15.jpg
2018-09-25_23_28_32.jpg
2018-09-25_23_29_30.jpg
2018-09-25_22_57_47.jpg
2018-09-25_23_18_26.jpg
2018-09-25_23_27_46.jpg

การสำรวจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา

** ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งจริง อาจแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจฯ